Úvod

Naše společnost se zaměřuje na služby v ekonomické oblasti tak, aby svoje zákazníky zbavila starostí s vedením agend vyžadovaných zákony. Mezi tyto agendy patří: účetnictví, daňová evidence a mzdové agendy včetně nezbytných personálních úkonů. Způsob vedení agend splňuje požadavky českého legislativního prostředí.

Samozřejmostí je dodržování příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení.

Jsme připraveni na základě udělených plných mocí zastupovat zákazníka na příslušných úřadech, vybrat či se podílet na výběru příslušných daňových poradců či auditorů.

Jsme si vědomi, že nemůžeme z našich zákazníků sejmout zákonnou odpovědnost za vedení těchto agend. Odpovědnosti se však nezříkáme a smluvně se zavazujeme nést důsledky plynoucí z našich případných chyb. Samozřejmostí je odpovídající pojištění odpovědnosti, abychom tyto důsledky mohli kompenzovat.

Zejména poskytujeme

  • vedení účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • zpracování rekonstrukce účetnictví
  • zpracování mzdové agendy včetně personalistiky
  • zavedení skladového hospodářství